U SF 63-3321-401
U SF 63-3321-401

U SF 63-3321-401

Artikelnummer: E2467214

Central som är möjlig att ansluta fast alt. med intag 63A. Alla uttag upp t.o.m. 32A skyddade med jordfelsbrytare på 30mA. 63A-uttaget skyddat med 300mA jordfelsbrytare.