FSF 250EBCS 21-3322-402
FSF 250EBCS 21-3322-402

FSF 250EBCS 21-3322-402

Artikelnummer: EB12781

Central som har flera fast avsäkrade utgångar och många uttag för stor flexibilitet på arbetsplatsen. Har 3 modulplatser (150mm) lediga och kan kompletteras med flera moduler. Fast mellanvägg ger ej instruerad personal endast tillträde till uttagsdelen. Sektionerad med många jordfelsbrytare. Uppfyller kraven i SS 436 40 00 avsnitt 704 då samtliga uttag upp till och med 32A är skyddade av jordfelsbrytare på 30mA.