Inköpare

Inköpare

Låt oss vara din externa inköpspartner

En av flera avgörande frågor för den som arbetar med inköp av mer strategisk karaktär är kostnad kopplad till process över tid. Strategiska köp eller systemköp kan ta mycket tid om du själv saknar spetskompetens eller saknar tillgång till egna kompetenta resurser inom företaget under inköpsprocessen. Du behöver fördjupa dig tekniskt och göra omfattande research så att förfrågningsunderlaget kan vägleda din potentiella leverantör att erbjuda rätt produkt eller system till rätt pris. Om du är osäker på vad du behöver eller saknar kunskap om vilka alternativ som finns riskerar du att antingen handla dyrt, få fel produkt/system, eller både och.

Caltrade är en oberoende leverantör, vilket innebär att vi inte är låsta till exklusiva avtal. Vi köper in från hela EU och Sverige och ofta från olika tillverkare i samma kategori. För dig innebär det att du kan låta oss avlasta dig genom att prata om vad du tror att du behöver för just det ändamålet. Antingen låter du oss komma fram till det bästa alternativet till lägsta möjliga kostnad eller så kommer vi på några olika alternativ och du kan välja själv. Oavsett vilket har du förmodligen sparat mycket tid genom att låta oss göra det mesta av efterforskningen och ta fram relevanta dokument. Tiden är den avgörande faktorn här menar vi.