Bodar och boendemoduler

Våra bodar och boendemoduler är utvecklade för att möta skandinavisk standard. Produktdesignen säkerställer för året runt användning. Materialvalet har gjorts för att säkerställa en lång teknisk livslängd, stor uthållighet och slitage med minimal underhållskostnad.

Våra bodar används brett för en rad olika behov som t.ex kontor, boende, workshops, ombyte, tvättstugor, toaletter m.fl. Invändiga trappor tillåter uppbyggnad av stora etableringar som möter evakueringsregler och är också bekväma att använda.

Genom att kombinera våra standardbodar med specialdesignade bodar möter vi kundens specifika behov. Det innebär ofta en lägre kostnad för själva boden, transporter samt monteringsarbeten.

Se ett urval av våra standardlösningar genom att klicka på kategorierna nedan. Självklart kan vi skapa en planlösning efter dina önskemål. Vänd dig till oss med din förfrågan antingen via formuläret till höger eller skicka mail till request@caltrade.se

Bodförsäljning

Boduthyrning

Erbjudande

bod för arbetsplatsen
bod för arbetsplatsen
Boendemodul vardagsrum
Boendemodul vardagsrum

Mer om våra arbetsbodar och boendemoduler

Det finns en rad olika namn för bodar lite beroende av i vilken bransch man som användare är verksam inom samt vilken typ av lösning man letar efter. Några av namnen kan vara: Byggbod, byggmodul, barrack, byggbarrack, manskapsbod, personalbod, kontorsbod, evakueringsbod, evakueringsmodul, boendemodul med flera.

Det finns en standard som alla i tillverkningsledet förhåller sig till och det är yttermått. Det finns givetvis avvikelser men yttermåtten brukar ligga omkring 2950 x 8570 x 3000 mm. Innermåtten beror på hur bodarna inreds och vilken planlösning de har. Även u-värden och väggtjocklekar med flera spelar in.

Bodarna hos oss på Caltrade finns i ett 50-tal standardutföranden. De är tillverkade med planlösningar och inredning som har använts av olika kunder genom åren. Beprövade planlösningar som vi vet är praktiska och användbara. Det finns även de som är mer anpassade för specifika ändamål men som vi ändå anser bör gälla som en standardlösning.

Vi erbjuder två kategorier:

  • Bodar för arbetsplatsen – Här önskar man utrymmen för personal och tjänstemän. Dessa etableras ofta inom byggområdet eller i mycket nära anslutning.
  • Bodar för boende - Kan indelas i två underkategorier. Utrymmen för personalboende och utrymmen för hyresgäster.

Under de senaste 15–20 åren har fabrikerna utvecklats till att man idag tillsammans med intern eller extern säljorganisationen erbjuder skräddarsydda nyckelfärdiga lösningar. Förutom att vi skapar din efterlängtade och väl behövda bodlösning ser vi också till att allt kommer på plats.

Vi erbjuder även begagnade arbetsbodar. Majoriteten av dem är tillverkade före 2010 varav de flesta runt 2005. Alla våra begagnade byggbodar används fortfarande för uthyrning men är bodar som vi kan tänka oss att avyttra om priset är rätt. Beroende av tillverkningsår och modell brukar de kosta mellan 50 000 – 150 000 SEK.

Som nämnt ovan kan vi också erbjuda våra kunder uthyrning. Priserna förändras vecka till vecka och det enda ni behöver göra är att skicka in en kort förfrågan om vilken lösning ni är ute efter så återkommer vi med pris.

Tillsammans med noggrant utvalda partnerföretag erbjuder vi en helhetslösning som inkluderar markarbeten, elarbeten, VVS och montering. Vi är med dig hela vägen från din första kontakt med oss till att vi lämnar över nyckeln.

Så här arbetar vi:

Vi projekterar tillsammans med kunden, vilket ofta betyder att vi bistår i kundens informationsinsamling, även om det ligger före vi har fått ett tilldelningsbeslut eller en beställning. Ofta saknar kunden tillräcklig kunskap för att kunna formulera en tydlig anbudsförfrågan. Vi hjälper alltså till med det.

För att bodar säkert ska kunna etableras behöver marken vara anpassad för ändamålet. Vi åtar oss markarbeten om kunden inte har möjlighet att ombesörja detta. Vidare behöver bodarna försörjas med elektricitet, vatten och avlopp. Här har vi egen personal som är behöriga att arbeta inom de områdena. Logistik och transport blir ofta stora frågor. Här har vi många och återigen många års erfarenhet vilket gör att vi väljer rätt samarbetspartners, rätt personal och ser till att vi har rätt kunskaper på plats.

Vi ser fram emot att höra av dig.