Hissar för mindre turbiner

Den primära användningen för denna hisstyp är låghöjda vindturbiner. Hissen tillåter upp- och nedstigning för förare, minskar vikten med 50 kg och underlättar resor uppför trappan till vindkraftverket.

JASO använder trådstyrd assistans för att maximera förarens säkerhet. Lyften kan stoppas eller startas när som helst eller när som helst för att undvika olyckor och skador.

Model

Capacity

Pax/Personer

Speed

GS50

50 kg

1

Variable