Rikstäckande leverantör av temporär byggutrustning

Välj din bransch för att komma till rätt produktkategorier

Vi är Caltrade

Din leverantör av utrustning för alla dina byggprojekt.

Caltrade tar det bästa från alla samlade erfarenheter och bygger ett koncept som gör oss till en superpartner. Tanken är att göra det vi gör på ett korrekt, ansvarsfullt och ödmjukt sätt. Målet är att försöka uppnå win-win i varje enskilt fall.

Några av de marknader vi erbjuder produkter inom

Våra affärsupplägg

Vi erbjuder uthyrning, försäljning, leasing samt re-buy för de flesta av våra produkter.

Kontakta oss

Vill du köpa eller hyra utrustning?