Abstrakt

Caltrade - En idé som har funnits i många år, men som förverkligades först sommaren 2022 av Calle Hansén och Alban Laci. Caltrade tar det bästa från alla samlade erfarenheter och bygger ett koncept som gör oss till en trygg och stabil leverantör. Vår approach vill vi ska vara korrekt, ansvarsfull och ödmjuk med målet är att försöka uppnå win-win i varje enskilt fall. Vi tar inte omvärlden för given. Vi tror att förtjänat förtroende är vägen att gå.

Caltrade

Ambition

Caltrade - Din leverantör och externa inköpspartner.

Vi vill tona ner det faktum att vi skulle vara dedikerade bostadsproduktion i Sverige, men det råder ingen tvekan om att det är vår största marknad. Ett av de ben verksamheten vilar på är handel vilket betyder att vi också ser till andra marknader.

Vad menar vi med "extern inköpspartner"? Erfarenheten visar att majoriteten av kunderna gärna skulle skära ned på tid, resurser och kostnader relaterat inköpsprocesser om det fanns bra alternativ. Vi avlastar kunden genom att göra majoriteten av all research och ta fram det bästa urvalet med lägsta möjliga kostnad. När vi är nöjda presenterar vi förslaget vid exempelvis ett möte där resultatet redovisas, en mejlad offert eller ett anbud.

Vi förväntar oss inga avtalsmässiga partnerskap. Vi kan vara din externa inköpspartner som erbjuder dig avlastning och som tar fram de bästa möjliga alternativen till lägsta möjliga kostnader. Eller varför inte det bästa möjliga till lägsta möjliga kostnad!

Vilka vi handlar med

Inköpare

Låt oss vara din externa inköpspartner

En av flera avgörande frågor för den som arbetar med inköp av mer strategisk karaktär är kostnad kopplad till process över tid. Strategiska köp eller systemköp kan ta mycket tid om du själv saknar spetskompetens eller saknar tillgång till egna kompetenta resurser inom företaget under inköpsprocessen.

Slutanvändare / Spontanköp

Snabba svar och pålitliga leveranser

Om du ska köpa en enstaka produkt och vill ha direkt och snabb information har du kommit rätt. Säg bara vad du vill ha ett pris på så serverar vi det snabbare än du kan blinka. Vi är också bra på snabba och pålitliga leveranstider då vi samarbetar med nischade logistikföretag.

Uthyrare

Vi är en dedikerad och pålitlig leverantör

För er som uthyrare är det viktigt att ha en effektiv försörjningskedja och stabil partner vilket gör att valet av leverantör till dina produktkategorier kan vara avgörande för om kategorin ska bli framgångsrik eller inte. Som din leverantör kan vi erbjuda helhetslösningar relaterade till en specifik produkt. Vi har stor teknisk expertis inom många av våra kategorier där banden till tillverkarna och serviceteamen är starka. Och om du letar efter något som ingen annan erbjuder kan vi ta fram det du behöver.

Tillverkare

Letar du efter nya marknader?

Caltrade är specialister på försäljning, att få ut produkter på marknaderna. Vi söker samarbeten med tillverkare inom EU som söker att konkurrera på de skandinaviska marknaderna. I dagsläget söker vi tillverkare som kan erbjuda produkter att förse till följande marknader:

  • Bostadsproduktion: Utrustning som används temporärt under projekttiden
  • Infrastruktur: Utrustning som används temporärt under projekttiden
  • Solkraft: Paneler
  • Brandbekämpning